Servei d’Educació Ambiental

El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat La Plana va néixer l’any 2004, i té per objectius:

– Assessorar les escoles perquè s’iniciïn o continuïn processos d’ambientalització de centre, és a dir, perquè apliquin criteris de sostenibilitat en les pràctiques educatives.

– Donar a conèixer el funcionament de la planta de triatge, de la planta de compostatge i de la deixalleria, així com també el cicle dels materials, a la població en general i a les escoles en particular.