Servei d’Educació Ambiental

El Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat La Plana va néixer l’any 2004 i vol contribuir a la sostenibilitat des de l’educació. Té per objectius:

– Assessorar, acompanyar, coordinar, dinamitzar i avaluar propostes d’educació ambiental als centres educatius d’educació infantil, primària i secundària dels municipis mancomunats.

– Conscienciar la població en general i els joves en particular sobre la importànica de fer una bona separació, gestió i reducció dels residus per avançar cap a un futur més sostenible .