Dinamització de l’educació ambiental a les escoles

La principal tasca que realitza el Servei d’Educació Ambiental de la Mancomunitat La Plana és la dinamització de l’educació ambiental a les escoles. L’objectiu és donar assessorament i recursos a aquell professorat que vulgui tirar endavant algun projecte relacionat amb la sostenibilitat al centre educatiu.

Fem un assessorament individualitzat als equips docents de cada escola durant la creació del projecte i els ajudem a dissenyar els materials didàctics, adequant-los a a les seves necessitats. Els projectes han de tenir continuïtat al llarg del curs o han de formar part d’alguna setmana temàtica.

També elaborem i portem a terme algunes activitats que siguin coherents dins del projecte que està tirant endavant l’escola. Les activitats que s’ofereixen des de la Mancomunitat La Plana fan referència, fonamentalment, a la gestió i la prevenció dels residus.