Què esmorzem / Què deixem

Projecte que proposa posar l’atenció en la quantitat d’embolcalls que es generen en els esmorzars de tota l’escola o l’institut, i promoure la reflexió i l’acció a favor de la prevenció de residus, amb la implicació de tota la comunitat educativa. Es tracta d’una activitat atractiva, espontània, vivencial i molt visual que dura una setmana. La proposta s’emmarca en el Pla supramunicipal de prevenció de residus municipals 2019-2022. Es presenta com una acció comuna a tots els centres educatius per aconseguir, conjuntament i amb la màxima incidència, fomentar hàbits d’ús eficient dels recursos i avançar cap al residu zero. Primera edició, novembre 2019.

El curs 2020-21 es porta a terme la segona edició del projecte, que parteix de la mateixa idea, però aquesta vegada planteja fer una diagnosi durant una setmana per esbrinar els residus invisibles que s’amaguen darrere els esmorzars. Hi pot participar alumnat a partir de cicle mitjà de primària.