Visites a les instal·lacions de tractament de residus

La Mancomunitat La Plana disposa d’informació àmplia sobre la gestió de residus en general, i de la gestió de residus en el cas de la Mancomunitat, i ofereix visites a les seves instal·lacions de tractament de residus, que inclouen la deixalleria, la planta de triatge de materials reciclables i la planta de compostatge.

S’ofereixen visites tant a les escoles com a altres col·lectius interessats.

Les visites per a centres educatius s’adrecen a alumnes a partir de cicle mitjà de Primària. Disposem d’una unitat didàctica per treballar durant la visita, que també inclou propostes didàctiques prèvies i posteriors per realitzar a l’escola.

També s’ofereixen visites a la deixalleria mòbil que s’instal·la als municipis.